Utredning av hjertelidelser

Aina Cecilie Sandvik – veterinær med hjerte i fokus.

Når trenger hunden eller katten en utvidet hjerteundersøkelse?
Symptomene varierer mellom de forskjellige hjertesykdommene og individ.
Likevel er det noen som går igjen som du som eier kan være obs på.
• Valper med bilyd på hjertet.
• Valper som ikke utvikler seg normalt.
• Valper som ikke leker like mye som de andre, og virker mer sliten.
• Hunder med bilyd på hjertet.
• Hunder som virker å bli fortere sliten.
• Hoste, spesielt på kveld/natt hvor man ikke finner årsak og eller ikke blir
bedre av behandling.
• Hunder som svimer av .
• Hunder med urytmisk puls/hjertelyd.
• Utsatte raser anbefales EKG (som Boxere og Dobbermann).
• Dersom sovende respirasjon overstiger 30 per minutt uten kjent årsak.
• Katter som er mindre aktive.
• Katter med paralyse/lammelser.
• Katter med bilyd på hjertet.
• Dersom sovende respirasjon overstiger 30 per minutt uten kjent årsak.
Anbefaler alle med bilyd på hjertet / urytmiske hjerteslag og gjøre en utvidet hjerteundersøkelse for å sette riktig diagnose og gi riktig behandling.
For et lengre liv og bedre livskvalitet.

GE Vivid iq vet .

Detter er en portabel maskin laget spesielt for hjerteundersøkelser.

Ultralyden gir oss mulighet til å utforske hjertet i bevegelse. Både dynamikken og blodflyten måles i forskjellige plan. Oftest ligger pasienten på undersøkelsesbordet uten sedasjon. For å få et godt bilde må det barberes et lite område for å komme til med proben.

Pasienten tilkobles EKG ledninger for å samtidig se på hjertets rytme og ledningsevne gjennom undersøkelsen. I forkant av alle utredninger vil det bli utført en klinisk undersøkelse av ditt dyr.

FARGE (COLOR VIEW) gir oss mulighet til å se hvilken vei blodet går, samt turbulens og lekkasje over hjerteklaffer.

DOPPLER gir oss mulighet til å måle hastigheten på blodstrømmen. Dette er en indikasjon på trykkforskjeller og innsnevringer.

 Vi har Holter EKG.

Dette er en EKG vi setter på og sender med hjem slik at vi kan gå gjennom hjertefunksjonen under både aktivitet og hvile. Den har en knapp man kan trykke på om hunden får anfall slik at vi lett kjenner igjen hva som skjer i disse tilfellene. Vår holter kan sitte på opp til en uke. Vanligvis bruker vi å la den sitte på to til tre dager.